Auditieve beperking

Bij een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt. Onder meer slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) en doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren) zijn auditieve beperkingen.

© Copyright 2023 Netbasics B.V.  | Toegankelijkheidsverklaring | Privacy beleid