Hitteprotocol

Bij een langere periode van warm weer is het van belang dat zowel de kwetsbare mensen zelf als ook de professionals en vrijwilligers die betrokken zijn de zorgverlening aan kwetsbare groepen extra alert zijn op de gezondheidsrisico’s van warm weer.

Als het heet is, is het belangrijk om meer aandacht te hebben voor mensen die niet goed voor zichzelf (kunnen) zorgen. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een chronische aandoening of jonge kinderen. Bij deze groepen kan hitte sneller leiden tot gezondheidsproblemen. Het Nationaal Hitteplan, het hitteprotocol, helpt om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Het RIVM en De Nierstichting hebben praktische en toegankelijke informatiebronnen opgesteld. Wij verwijzen u graag naar de linkjes op de volgende pagina.

Ineke Kamphof, de praktijkondersteuner van Huisartsenpraktijk De Groenling in Leersum, heeft voor haar afstudeerproject het implementeren van een hitteplan in Leersum opgepakt. Een mooi project waarbij veel verschillende zorgverleners betrokken zijn. En waarbij ouderen met bepaalde medicatie handvatten krijgen om bij een hittegolf de medicatie aan te passen. Daarmee kan veel leed worden voorkomen. Het sluit aan bij https://www.rivm.nl/hitte. Dit is een voorbeeld voor de andere dorpen in de Utrechtse Heuvelrug die er ook mee aan de slag willen gaan.

Voor meer informatie:

Van het RIVM:

HITTEPLAN RIVM INFOGRAPHIC NORMALE HITTE

HITTEPLAN RIVM INFOGRAPHIC EXTREME HITTE

Van de Nierstichting:

MEDICIJNGEBRUIK BIJ HITTEGOLF, KOORTS, DIARREE EN OVERGEVEN Soms moet u uw medicijnen overslaan


Informatie voor professionals over Medicatieveiligheid is te vinden op Corpio