Hometeams

Over het project Hometeams
Elke maand komen praktijkondersteuners ouderen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, specialisten ouderengeneeskunde en
apothekers van de Heuvelrug bij elkaar voor een MDO. Dat is een multidisciplinair overleg. Elke zorgverlener mag patiënten aandragen om te bespreken. Zo kunnen de zorgverleners kennis en advies uitwisselen. Samen beslissen ze wat de beste zorg en ondersteuning voor de patiënt zijn.

Voor wie is het project bedoeld?
Het project is opgezet om de zorg voor ouderen goed te organiseren.

Hoe helpt het project u verder?
De zorgverleners in de Heuvelrug kennen elkaar goed, hebben korte lijnen en weten wie wat doet. Zo kan de zorg voor ouderen nog beter
gecoördineerd worden. Zijn er problemen rond een patiënt? Dan bespreken de specialisten samen hoe de zorg het beste ingericht kan worden. Ze maken ook
werkafspraken. Op die manier kan je op de beste hulp rekenen. Tijdens het MDO is er ook aandacht voor de behandelwensen van de patiënt. Zo weten alle
zorgverleners wat jouw wensen zijn voor jouw zorg en behandeling.
 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

Huisartsen en praktijkondersteuners ouderen
Heb je medische vragen, dan kan je terecht bij de huisarts. Hij of zij kan de praktijkondersteuner ouderen inschakelen.

Wijkverpleegkundigen
Wijkverpleegkundigen bieden persoonlijke zorg bij jou thuis. Ze zijn de oren en ogen van de huisarts. Ze zien hoe het thuis met je gaat en kunnen
snel signaleren en doorverwijzen als er iets niet goed loopt.
 
Casemanagers dementie
Mensen met dementie hebben een casemanager: één aanspreekpunt dat alle zorg en ondersteuning monitort.
 
Specialisten ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde wordt ingezet bij specialistische vragen en voor advies over zorg voor ouderen.

Apotheken
De apotheek kan jouw medicatie en de dosering ervan in de gaten houden.

Informatie voor professionals over Hometeams  is te vinden op Corpio