Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Een kansrijke start voor zo veel mogelijk kinderen gaat de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, de overheid en de samenleving aan.

 

Over het actieprogramma ‘Kansrijke Start’

Het ministerie van VWS heeft in 2018 het landelijk actieprogramma ‘Kansrijke Start’ in het leven geroepen. Dit met het doel om (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie beter te ondersteunen om hun kind de beste start te geven en hulp en steun tijdens de opvoeding te normaliseren. Kansrijke Start zet via het stimuleren en faciliteren van lokale coalities in elke gemeente in op het versterken van de samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein onderling en het informeel netwerk.

 

Lokale coalitie Utrechtse Heuvelrug

Vanaf 2021 is de gemeente Utrechtse Heuvelrug actief aan de slag met Kansrijke Start en hebben verschillende professionals zich aangesloten bij de lokale coalitie. In samenwerkingsverband zetten huisartsen, verloskundigen, vrijwilligers, consulenten, gezinsbehandelaars, jeugdverpleegkundigen en andere professionals in de gezins- en geboortezorg zich in voor een beste en gelijkwaardige start van het leven van ieder kind op de Utrechtse Heuvelrug.

 

Voor zorgprofessionals

Ben jij een zorgprofessional? Wil jij je aansluiten bij de lokale coalitie Kansrijke Start van de Utrechtse Heuvelrug of wil je gebruikmaken van het netwerk? Meld je dan aan voor professionals op CORPIO. En wordt lid van de Kansrijke Start community om op de hoogte te blijven.