Mondhygienisten praktijken

Mondhygiene  bestaat uit preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg van problemen in je mond.