Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Vanuit de stichting Heuvelrug Gezond is in het voorjaar van 2024 gestart met de ontwikkeling van de projectgroep “NAH netwerk Utrechtse Heuvelrug”.

Deze projectgroep gaat de ketensamenwerking en de toegankelijkheid tot zorg voor lotgenoten en mantelzorgers verder ontwikkelen en versterken rondom Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de Utrechtse Heuvelrug.

Wat is niet aangeboren hersenletsel (NAH)?
Als er in de loop van je leven schade aan je hersenen ontstaat, dan heet dat niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan door een verkeersongeluk of beroerte.

Gevolgen van hersenletsel
Na hersenbeschadiging kunnen er in het dagelijks leven klachten blijven met bijvoorbeeld lopen, praten of bij het gebruik van uw handen.
Of u merkt dat u erg moe bent en snel overprikkeld raakt.
Soms is het onthouden, plannen of overzien van situaties moeilijker dan eerst of u loopt vast op uw werk.
Ook kunnen de mensen om u heen merken dat u niet helemaal “de oude” bent. Zij moeten hier ook mee leren omgaan.

NAH heeft dus zichtbare en onzichtbare gevolgen.

Meer over NAH netwerk Utrechtse Heuvelrug

Wat is het doel van dit project?
Verbetering van de kennis over en samenwerking rondom inwoners met NAH in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met betere en efficiëntere zorg, ondersteuning, acceptatie en zingeving bij patiënten tot gevolg.
Waarom een netwerk, ketensamenwerking?
Het is wenselijk om regionaal de kennis van NAH te vergroten en samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. Zodat de zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel zo goed mogelijk kan worden ingericht op de Heuvelrug.

Wie zijn betrokken?
Alle professionals die betrokken zijn met NAH kunnen zich aansluiten bij dit netwerk zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, neurologieverpleegkundigen, huisartsen, sociaal dorpsteam (WMO), ervaringsdeskundigen, thuiszorg, ouderenzorg, rouwbegeleiders etc.

Het kernteam bestaat uit een fysiotherapeut, ergotherapeut, neurologieverpleegkundige, WMO-consulent, POH-GGZ en een ervaringsdeskundige.

Specifiek voor lotgenoten en mantelzorg:

Het NAH netwerk Utrechtse Heuvelrug kan u gaan ondersteunen bij o.a. het:
- beter omgaan met beperkingen
- weer zo goed mogelijk meedoen in de maatschappij
- vinden of regelen van de passende zorgverleners
- ondersteunen van mantelzorgers, familie of andere mensen uit uw netwerk om beter om te gaan met de veranderingen in uw en hun leven als gevolg van uw hersenletsel
- vinden van prikkelvrije activiteiten en locaties in de regio (bijv. sportschool, kapsalon, café-restaurant)

Houd deze site (Zorg4Heuvelrug) in de gaten voor meer informatie!

Voor zorgverleners:

Meer informatie staat in de community NAH Netwerk in CORPIO.