Zorg4Heuvelrug in Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant

27 maart 2024

Sociale kaart wijst inwoners Utrechtse Heuvelrug de weg op gebied van zorg en welzijn - Nieuwsblad De Kaap | Nieuws uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de kop van het artikel in nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant op donderdag 21 maart jl. In het artikel komen projectteamleden van de gemeente, sociale dorpsteams en de eerstelijns zorgverleners aan het woord over hoe en waarom zij samenwerken aan deze website waar mensen alles kunnen vinden op gebied van zorg en welzijn. 

Zorg4Heuvelrug in Nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant