Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning vanuit de gemeente

Een cliëntondersteuner kan meedenken over het organiseren van ondersteuning of het aanvragen van zorg.

Vanuit de gemeente is cliëntondersteuning geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u een gesprek heeft met het Sociaal Dorpsteam, dan mag u altijd iemand meenemen die u helpt/ondersteunt bij het gesprek. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Sociaal Dorpsteam  kan u hier meer over vertellen of u kunt zelf contact opnemen met stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Cliëntondersteuning is kosteloos. U hoeft daarvoor dus niet te betalen.

Cliëntondersteuning vanuit de gemeente is niet beperkt tot alleen ondersteuning vanuit de Wmo. De cliëntondersteuner kan u ook ondersteunen bij vragen op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen en zorg.

 

Cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u of degene voor wie u zorgt een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kunt u ook cliëntondersteuning krijgen. Deze cliëntondersteuning wordt geregeld via het zorgkantoor van Zilveren Kruis. Meer informatie hierover kunt u vinden op  de website van het Zilveren Kruis.