MMNatuurlijk

Soort organisatie: Vrijwilligersorganisatie
Meer informatie

De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk werd in 1983 opgericht met het doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van Maarn en Maarsbergen en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het milieu.

De directe aanleiding tot oprichting van de vereniging was de Kolk in Maarsbergen die, hoewel sterk vervuild, de zeldzame kamsalamander (zie plaatje linksboven) bleek te herbergen. De kamsalamander die in onze streken 'modderkoning' wordt genoemd! De kolken werden schoongemaakt en weldra waren ze een van de favoriete locaties van deze salamander in de provincie Utrecht.

Bezoek de website van MMNatuurlijk
Logo MMNatuurlijk