Palliatieve kit

De palliatieve kit biedt ondersteuning in het zorgen voor mensen thuis in de laatste dagen tot weken van het leven. Het bevat middelen om snel te kunnen handelen wanneer er plotselinge verslechteringen/problemen ontstaan bij mensen in de palliatief/terminale fase. Buurtzorg, huisartsen (Zorggroep HenZ) en de Kwaliteitskring apotheken Gorinchem hebben dit samen opgepakt.

De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. De kit wordt bij palliatieve cliënten in huis gezet op het moment dat deze in de terminale fase komt, dus op een planbaar moment. Doordat de juiste spullen al bij de cliënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige meteen de kit gebruiken wanneer dit nodig is. De apotheek controleert de inhoud van de palliatieve kit na overlijden van de cliënt en vult deze zo nodig aan. Niet gebruikte hulpmiddelen kunnen zo bij andere cliënten alsnog worden ingezet.

Met de palliatieve kit wordt onnodige tijd van de wijkverpleegkundige, huisarts en apotheker voorkomen. Zeker ook tijdens NAW-tijden voor de huisartsenpost en dienstapotheek.

Om in aanmerking te komen voor het maken van een afspraak over de palliatieve kit, stelt zorgverzekeraar VGZ als randvoorwaarde dat er regionale afspraken zijn gemaakt tussen thuiszorginstellingen, huisartspraktijken en apotheekhoudenden in de regio. Deze afspraken omvatten in ieder geval concrete werkafspraken over de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden rondom het proces van aanvragen, afleveren en beheren van de palliatieve kit.

Voor zorgverleners

Kijk voor meer informatie over dit project in de Corpio community Palliatieve kit.