PaTz Multidisciplinaire samenwerking voor optimale zorg in de palliatieve fase!


PaTz staat voor palliatieve zorg thuis

Wat is kwaliteit van zorg in de palliatieve fase? In een PaTz overleg bespreken meerdere professionals cliënten samen en bundelen zo hun krachten voor optimale zorg!

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

In heel Nederland bieden VPTZ-vrijwilligers zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen thuis en hun mantelzorgers. Zij zijn vaak op zeer korte termijn beschikbaar. Toch is hulp vragen niet gemakkelijk, o.a. omdat mensen vinden dat zij het zelf zouden moeten en kunnen doen. Er kan ook weerstand zijn om vrijwilligers in te zetten voor extra ondersteuning.Doelen van PaTz:

tijdig – deskundig – samen

  • tijdig herkennen van mensen met palliatieve zorgbehoeften.
  • de best passende zorg bieden door vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning)
  • vergroten van deskundigheid door samen casuïstiek en/of een thema te bespreken en te evalueren.
  • leren van een consulent palliatieve zorg en van elkaar.
  • verbeteren van de samenwerking in de eerste lijn: elkaar kennen, korte lijnen.
  • elkaar steunen bij emotioneel beladen casuïstiek.

Zo levert de PaTz groep een effectieve bijdrage aan goede patiëntzorg en deskundige en evenwichtige zorgverleners, zoals beschreven in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

Huisarts:
"Ik vind het werk minder eenzaam geworden. Ik vind het heerlijk dat je dan in ieder geval met de verpleegkundige samen aan het tobben bent. Kwaliteitswinst van ons. Het gevoel 'eenzaam aan de top' ben je kwijt.

Wijkverpleegkundige:
"Deskundigheid wordt beter benut doordat je dingen met elkaar bespreekt in de bijeenkomst. Je krijgt meer zicht op wat een ander te bieden heeft".

Zie ook:  https://palliaweb.nl/patz


NPV-Zeist

De NPV-Zeist beschikt over een groep vrijwilligers die aanvullende hulp biedt aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. Deze terminale zorg bieden de vrijwilligers thuis, in zorginstellingen en in Hospice de Wijngaard. Ook voor buddyzorg, waarbij een vrijwilliger langere tijd met een cliënt optrekt, hebben wij vrijwilligers.

Palliatieve zorg nodig?
Op de Heuvelrug kan je o.a. terecht bij https://www.npvzeist.nl/

Palliatieve zorg geven als vrijwilliger?
Meld je aan via https://www.npvzeist.nl/contact