Richtlijnen Zorg4Heuvelrug

Richtlijnen gemeente Utrechtse Heuvelrug

De website www.zorg4heuvelrug.nl is een initiatief van gemeente Utrechtse Heuvelrug, stichting Heuvelrug Gezond en Stichting Sociale Dorpsteams met als doel alle informatie rondom welzijn en zorg in de Utrechtse Heuvelrug te bundelen en beschikbaar te maken voor inwoners, vrijwilligers en professionals.

De website is eveneens de ingang naar het besloten deel, speciaal voor professionals in welzijn en zorg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op dit platform (CORPIO Heuvelrug) kunnen deelnemers o.a.:

 • De gegevens beheren over hun organisaties die zichtbaar zijn op zorg4heuvelrug.nl
 • Contactgegevens raadplegen van alle deelnemers
 • Hun eigen gegevens aanpassen
 • Gemaakte werkafspraken per domein inzien
 • Veilig documenten delen met samenwerkingspartners
 • Zelf digitale ontmoetingsplekken aanmaken
 • Specifieke nieuwsberichten over Utrechtse Heuvelrug ontvangen

Het platform is niet voor iedere (zorg)aanbieder toegankelijk. Onderstaande richtlijnen gelden voor iedere persoon of organisatie die opgenomen wenst te worden binnen CORPIO Heuvelrug.

 • De aanbieder is direct werkzaam voor de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en levert zorg zonder uitsluitend commerciële doelstellingen na te streven.
 • De aanbieder is werkzaam binnen zorg en welzijn.
 • Als voor de beroepsuitoefening een registratie verplicht is, dan dient de aanbieder in het betreffende register ingeschreven te staan (BIG-registratie of AGB-code).
 • De aanbieder is laagdrempelig benaderbaar voor inwoners en professionals. Daarvoor is contactinformatie van de aanbieder eenvoudig beschikbaar.
 • De aanbieder hanteert een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling.
 • De aanbieder verklaart dat de ingediende gegevens te allen tijde correct en volledig zijn en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.
 • Aanbieder werkt actief mee aan de halfjaarlijkse geautomatiseerde controles om gegevens correct en volledig te houden.

In gevallen waarin bovenstaande richtlijnen geen uitsluitsel geven, besluiten gemeente Utrechtse Heuvelrug en Stichting Heuvelrug Gezond over het wel of niet opnemen van de gegevens. Over een genomen besluit betreffende opname kan niet worden gecorrespondeerd. Indien getoonde aanbieders niet, of niet meer voldoen aan bovenstaande richtlijnen behouden gemeente Utrechtse Heuvelrug en stichting Heuvelrug Gezond zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving en opgaaf van redenen gegevens te verwijderen.

Aanmelden CORPIO Heuvelrug?

Registreren kan via de website www.zorg4heuvelrug.nl via ‘ik ben professional’.