Opvoeden en gezin

Elk kind zou een onbezorgde jeugd moeten hebben. Met alle kansen om gezond op te groeien. Dat gaat niet altijd vanzelf. Dat kan allerlei redenen hebben. Zoals een lichamelijke of psychische uitdaging. Ook een taalachterstand, verlies van een dierbare of financiële problemen kunnen een rol spelen.

Uitgelicht: Jongeren Werk HeuvelrugOudercafé- Samen op de heuvelrug en Thuis - Buurtgezinnen - opvoeden doen we samen.

Komt u er zelf niet uit? Vragen over opvoeden en opgroeien kunt u stellen aan de Sociale Dorpsteams. Trek op tijd aan de bel om samen te kijken naar wat het kind nodig heeft om een volgende stap te kunnen zetten.