VIPLive Samenwerken


VIPLive Samenwerken: één digitaal platform voor efficiënte communicatie

 

Over het platform

Soms zijn bij een patiënt meerdere zorgverleners en welzijnsmedewerkers uit verschillende zorgdisciplines betrokken. De zorgverleners in De Utrechtse Heuvelrug werken nauw samen om de zorg voor deze patiënten optimaal te organiseren. Om hun samenwerking nog efficiënter te maken, is het platform VIPLive Samenwerken opgezet. Het platform is nog in ontwikkeling: de zorgverleners in de Utrechtse Heuvelrug nemen de tijd die nodig is om het zorgvuldig in te richten.

 

Wat is VIPLive Samenwerken?

Dit is een AVG-veilig digitaal platform, waarop alle zorgverleners en welzijnsmedewerkers rond een patiënt bij elkaar komen. Het hele multidisciplinaire netwerk rond de patiënt kan zo snel en veilig overleggen en vragen stellen. Eventueel kunnen ook de patiënt en de mantelzorger aan het platform toegevoegd worden. De zorgverleners in de Utrechtse Heuvelrug zijn heel enthousiast over het platform, omdat het zo makkelijker wordt om informatie uit te wisselen. Dit gebeurt uiteraard alleen als jij daar toestemming voor geeft. Het hele netwerk rond de patiënt is zo in één keer op de hoogte van de stand van zaken. Het kan proactief aan de slag met het organiseren van de juiste zorg.

 

Voor wie is het platform bedoeld?

Het platform is opgezet voor zorg- en welzijnsmedewerkers in de Utrechtse Heuvelrug, zodat de zorg rondom kwetsbare inwoners goed, makkelijker en veilig afgestemd kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met dementie, met psychiatrische problemen of kanker.

 

Hoe helpt het platform u verder?

Op het platform kunnen zorgverleners en welzijnsmedewerkers samen in gesprek over een patiënt. Dat gebeurt in een veilige digitale omgeving, die uw privacy beschermt. Een voorbeeld van deze samenwerking: jouw wijkverpleegkundige ziet dat je een wond hebt. Dan kan hij of zij op het platform een foto delen en advies vragen aan de huisarts.

 

Snel de juiste zorg

De zorgverleners weten elkaar goed te vinden, kunnen direct naar elkaar doorverwijzen en de digitale communicatie bespaart bovendien tijd. Dankzij deze samenwerking krijgen de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug snel de juiste zorg.

 

Welke zorgverleners zijn hierbij betrokken?

Alle zorgverleners en welzijnsmedewerkers in de Utrechtse Heuvelrug kunnen werken met het digitale platform. Voorbeelden zijn huisartsen, fysiotherapeuten, casemanagers, psychologen, apotheken, wijkverpleging en de sociale dorpsteams. In de toekomst kunnen patiënten waar nodig ook toegang krijgen tot het platform. 

 

Voor zorgverleners

Informatie over VIPLive Samenwerken is te vinden op CORPIO.