Vluchtelingenwerk organisatie

VluchtelingenWerk is in vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk verdeeld in Nederland. In de regio zetten zij zich met 270 betaalde krachten en ruim 3.500 vrijwilligers in voor vluchtelingen en asielzoekers. Mensen die zijn gevlucht voor geweld, vervolging en onderdrukking.


VluchtelingenWerk biedt asielzoekers ondersteuning bij toelating, begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land en helpt uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer. Daarnaast werken zij aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Zij doen dit werk lokaal vanuit tientallen kantoren.