Woon- en logeervoorziening

Een woonvoorziening is een locatie waar mensen met een beperking, een psychische of psychosociale aandoening kunnen wonen. De focus bij deze voorzieningen ligt op het bevorderen van de zelfredzaamheid en de sociale participatie. Om dit te realiseren krijgen de bewoners ook begeleiding en/of ondersteuning bij de verzorging. Bij sommige voorzieningen ligt de focus enkel op zelfstandig wonen en krijgt de bewoner begeleiding aan huis.


In een logeervoorziening kan iemand tijdelijk verblijven. Dit kan bijvoorbeeld als zijn of haar verzorger op vakantie is of als iemand alleen gebaat is bij weekendopvang.


In een logeerhuis logeren kinderen met een beperking of gedragsproblematiek. Bijvoorbeeld in het weekend of tijdens een vakantie. Soms is logeeropvang ook doordeweeks mogelijk. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw kind over.