Over ons

Zorg4Heuvelrug is een samenwerkingsverband op het vlak van zorg en welzijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten, maar bijvoorbeeld ook de GGZ, thuiszorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en de gemeente participeren hierin. Zij zetten zich samen in om de zorg en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zo goed mogelijk te organiseren.

Zij maken daarbij gebruik van het platform Zorg4Heuvelrug: deze website die het aanbod van zorg en welzijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug weergeeft en het besloten deel van de website ‘Corpio’ dat samenwerking en informatie-uitwisseling tussen professionals in zorg en welzijn faciliteert.

Het is ontwikkeld door  Stichting Heuvelrug Gezond (voorheen Health Hub), Unicum Huisartsenzorg, Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Stichting Sociale Dorpsteams.

Informatieveiligheid
De leverancier van de software waar het platform op draait heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om zorg te dragen voor adequate informatiebeveiliging. De leverancier is ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Daarnaast hanteert de leverancier een verwerkingsovereenkomst conform het sectoraal breed gedragen BOZ-model. De verwerking van de gegevens op het platform geschiedt in overeenstemming met de AVG.

Heb je vragen of verbeterpunten voor de sociale kaart? We horen die graag, laat het ons weten via ons contactformulier.

Het kernteam Zorg4Heuvelrug:

  • Marianne van der Mijden, gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Diana Stalenhoef en Ellen Wennekers, Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug
  • Suus Peeters, Unicum Huisartsenzorg
  • Linda Tolsma en Ernst-Jan Wind, Heuvelrug Gezond
  • Supportteam, Netbasics


Zorg4Heuvelrug app

De zorg4heuvelrug app

Steeds meer zorgverleners bieden de Zorg4heuvelrug app, het patiëntenportaal van de huisarts, apotheek of andere zorgverlener in uw smartphone.